příspěvky FAČR

15.01.2015 13:42

Upozornění všem rozhodčím:do konce měsíce února,je třeba zaplatit příspěvek FAČR,který činí 200,-Kč.Číslo účtu FAČR je 369000369/0800

a variabilní číslo je vaše rodné číslo bez lomítka.Na seminářích bude

zaplacení kontrolováno.Kdo tak neučiní,nebo nebude řádně přihlášen,nebude v jarní části delegován.

 

Předseda KR Kubalák Karel