Seminář okresních rozhodčích

16.03.2014 13:03

Pozvánka na 1. členskou schůzi KR a seminář rozhodčích OFS PV

 

Schůze i seminář proběhnou v pátek 21. 3. 2014 od 16 hodin na OFS Prostějov.

 

Program:

Od 16:00 - seminář

1) Prezence, prolongace průkazů rozhodčího, kontrola zaplacení příspěvků FAČR, kontrola lékařských prohlídek (na kalendářní rok 2014), zaplacení pokut, zaplacení příspěvků OFS – 100,-Kč

2) Test z pravidel fotbalu

 

od 17:00 - členská schůze

4) Požadavky KR vůči rozhodčím na následující část SR

5) Požadavky sekretariátu

6) Diskuze

7) Oslava životního jubilea

Upozornění: Podmínkou pro delegování na utkání jarní části soutěže je splnění všech podmínek uvedených výše!

 

Za KR OFS Prostějov, předseda Karel Kubalák                  

V Prostějově, dne 22. 2. 2014