Upozornění pro rozhodčí

07.09.2014 09:34

Upozornění  pro rozhodčí:hráči mohou nastoupit vždy v nejbližší vyšší věkové kategorii a to:

ml.přípravka za st.přípravku

st.přípravka za ml.žáky

ml.žáci za st.žáky

st.žáci za ml.dorost

ml.dorost za st.dorost

dorost za muže.

Věkové kategorie jsou uvedeny v RS na str.5 čl.6.

Klub může trvat na startu hráče v kategorii vyšší o více stupňů,v tom případě je třeba upozornit vedoucího družstva,že to není v souladu s předpisy a na zadní stranu zápisu si toto prohlášení nechat podepsat!