Zápisy z členských schůzí

Ročník 2014

Zápis z 2.členské schůze 18.4.2014

 

1.       Zahájení členské schůze

2.       Gratulace p. Nevrlému k ocenění Dr. Václava Jíry

3.       Pokuty, členské příspěvky – nezaplacené

4.       Příspěvků jednotlivých členů komise rozhodčích – Petr Antoníček informoval o píšťalkách a kartách – prodej

5.       Sekretariát – vše v pořádku

6.       Zástupce STK p. Weiser – informoval o zápisech

7.       Obsazení rozhodčích

8.       P. Peřina – krátká přednáška o pravidlech

9.       Závěr

 

 

 1.členská schůze+ seminář okresních rozhodčích 21.3.2014

KR-přítomni:Kubalák Karel,Antoníček Petr,Řezníček Tomáš,Zika Ondřej,Němec Jiří

1)16,00 – prezence (kontrola lékařských prohlídek,prolongace průkazů,doplacení pokut,zaplacení příspěvků KR – 100,-Kč,kontrola zaplacení příspěvků FAČR

Bez splnění všech těchto náležitostí nebudou rozhodčí delegováni a to i s vyšších soutěží!

2)proveden test s PF

3)17,00 –členská schůze pro všechny rozhodčí

Přítomné přivítal předseda KR Karel Kubalák a předal slovo předsedovi OFS p.Milanu Elfmarkovi,který rozhodčí pozdravil a připomněl ,že nás čeká těžké jaro,s přihlédnutím k reorganizaci soutěží a tím většího počtu sestupujících.

Rovněž předseda KR apeloval na rozhodčí aby svými výkony přispěli k hladkému a regulernímu průběhu soutěže.

Předseda dále zhodnotil  zimní přípravné období a zdůraznil,že bude klást zvýšenou pozornost na fyzickou přípravu.

P.Antoníček představil nového adepta Martina Bilíka,další adepti patrně ztratili zájem.

T.Řezníček podal zprávu o zaplacení pokut a příspěvků-bude dořešeno operativně

O.Zika opět nabídl ambiciozním rozhodčím možnost výuka angličtiny

Po diskuzi proběhla oslava 50 narozenin Kamila Krutovského

 

Účast celkem 39

Omluveni  16